Асортимент на изделията

 

Двуканални термоконтролери тип TC524 | TC424

TC524SP
 • програмируеми On/Off или ПИД двуканални регулатори
 • обхват: от -199 ºC до 999 ºC
 • рамп функция (плавно нагряване и на двата канала)
 • граници за алармиране с 32 функции
 • три релейни изхода - "нагряване" ch1 и ch2, "аларма"
 • вход - термодвойки (K,J) или терморезистори (Pt100)
 • пълна самооптимизация на двата ПИД регулатора
 • енергонезависима памет за параметрите (EEPROM)
 • размери:  48x96 mm (TC524) | 96x48mm (TC424)
 • захранване 220 VAC, 48-62 Hz
 • TCx24SP - стандартна серия
 • TCx24IP - серия с RS485 интерфейс

                               TC424SP

  ръководство на потребителя 


Термоконтролери тип TC504 | TC404

TC504SP
 • програмируеми On/Off, дву- или трипозиционни ПИД регулатори
 • обхват: от -199 ºC до 999 ºC
 • рамп функция (плавно нагряване/охлаждане)
 • непрекъснато следене тока на нагревателите
 • граници за алармиране с 64 функции
 • три релейни изхода - "нагряване", "охлаждане" и "аларма"
 • вход - термодвойки (K,J) или терморезистори (Pt100)
 • пълна самооптимизация на двата ПИД регулатора
 • енергонезависима памет за параметрите (EEPROM)
 • размери:  48x96 mm (TC504) | 96x48mm (TC404)
 • захранване 220 VAC, 48-62 Hz
 • TCx04SP - стандартна серия
 • TCx04IP - серия с RS485 интерфейс
 • TCx04TP - с възможност за цикъл от 50 програмируеми  по време и наклон отсечки

                                    TC404SP

  ръководство на потребителя 


Термоконтролери тип TC103

TC103SP

  ръководство на потребителя 

 • програмируеми On/Off, дву- или трипозиционни ПИД регулатори
 • обхват: от -199 ºC до 1399 ºC
 • рамп функция (плавно нагряване/охлаждане)
 • граници за алармиране с 32 функции
 • три релейни изхода - "нагряване", "охлаждане" и "аларма"
 • вход - термодвойки (K,J,R) или терморезистори (Pt100)
 • пълна самооптимизация на двата ПИД регулатора
 • енергонезависима памет за параметрите (EEPROM)
 • размери 96x96 mm 
 • захранване 220 VAC, 48-62 Hz
 • TC103SP - стандартна серия
 • TC103TP - с възможност за цикъл от 50 програмируеми  по време и наклон отсечки

Термоконтролери тип TC01 | TC101

TC01

TC101
 • програмируеми On/Off или двупозиционни ПИД регулатори
 • обхват: от -199 ºC до 1800 ºC
 • рамп функция (плавно нагряване)
 • граници за алармиране с 16 функции (само за TC101)
 • релейни изходи "нагряване" и "аларма" (само за TC101)
 • вход - термодвойки (K,J,R) или терморезистори (Pt100)
 • пълна самооптимизация на ПИД регулатора (само за серията SP)
 • енергонезависима памет за параметрите (EEPROM)
 • размери:  96x48 mm (TC101) | 48x48mm (TC01)
 • захранване 220 VAC, 48-62 Hz
 • TCx01LP - икономична серия само On/Off
 • TCx01SP - стандартна серия PID & On-Off

 

  ръководство на потребителя 

 

 

 

 

 

  ръководство на потребителя 


Цифрови термометри TRM03P | TRM103P

TRM03P
 • триразряден LED дисплей с плаваща точка
 • вход терморезистори Pt100
 • обхват от -20 ºC до 350 ºC
 • доуточняващ алгоритъм на показанията
 • размери: 96x48 mm (TRM103P) | 48x48mm (TRM03P)
 • захранване 220 VAC, 48-62 Hz

  ръководство на потребителя 

                           TRM103P


Програмируеми контролери с аналогови входове и изходи VPC4030A84 | VPC3224A64 | VPC2416A43 | VPC108A42

 

VPC3224A64
 • от 10 до 40 оптоизолирани входни линии NPN 24VDC/10mA
 • от 6 до 30 оптоизолирани изходни линии 24VDC/2A max.
 • от 4 до 8 аналогови входни линии 0-20mA/0-10V
 • от 2 до 4 аналогови изходни линии 0-20mA/0-10V
 • интерфейс за връзка с HMI и PC - Modbus RTU, RS232C
 • програмираща среда VPC Host Interface под MS Windows™ с мнемоничен код и ladder diagrams
 • вградена конзола с клавиатура и LCD дисплей за потребителски достъп
 • енергонезависима програмна памет с 2048 реда
 • захранване 220 VAC, 48-62 Hz

изтегли ръководство на потребителя 


Програмируеми контролери VPC4030 | VPC3224L | VPC2416 | VPC1812 | VPC1410 | VPC106

VPC106
 • от 10 до 40 оптоизолирани входни линии NPN 24VDC/10mA
 • от 6 до 30 оптоизолирани изходни линии 24VDC/2A max.
 • интерфейс за връзка с HMI и PC - Modbus RTU, RS232C
 • програмираща среда VPC Host Interface под MS Windows™ с мнемоничен код и ladder diagrams
 • вградена конзола с клавиатура и LCD дисплей за потребителски достъп
 • енергонезависима програмна памет с 2048 реда
 • захранване 220 VAC, 48-62 Hz

изтегли ръководство на потребителя 


Програмируеми контролери VPC128 | VPC105 | VPC64

VPC105

VPC64
 • 12/10/6 оптоизолирани входни линии NPN 24VDC/10mA
 • 8/5/4 оптоизолирани изходни линии 24VDC/2A max.
 • интерфейс за външно програмиране - RS 232 C
 • програмираща среда VPC Host Interface под MS Windows™ с мнемоничен код и ladder diagrams
 • вградена конзола с клавиатура и LED дисплей за потребителски достъп
 • енергонезависима програмна памет с 1000 реда
 • размери 190x90x60 mm / 180x85x60 mm
 • захранване 220 VAC, 48-62 Hz

                  VPC128

изтегли ръководство на потребителя 


Програмиращи конзоли PRC02 | PRC204 | PRC304

PRC204
 • две оптоизолирани входни линии NPN 24VDC/10mA
 • аналого-цифров изход с 12 битова дискретност
 • енергонезависима памет за 10 програми x 12 зони
 • интерфейс за връзка с PCN3xx или PC по RS232-C
 • клавиатура и LCD дисплей 4 реда по 20 знака | 2 реда по 16 знака
 • енергонезависима програмна памет за различни параметри
 • размери 180x85x60 mm / 145x70x60 mm
 • захранване 220 VAC, 48-62 Hz

изтегли ръководство на потребителя 


Програмираща конзола за управление на аналогов изход PRC204-A1

PRC204-A1
 • две оптоизолирани входни линии NPN 24VDC/10mA
 • аналого-цифров изход с 12 битова дискретност
 • енергонезависима памет за 3 програми x 32 зони
 • интерфейс за връзка с HMI или PC по RS232-C
 • клавиатура и LCD дисплей 4 реда по 20 знака
 • енергонезависима програмна памет за различни параметри
 • размери 180x85x60 mm / 145x70x60 mm
 • захранване 220 VAC, 48-62 Hz

изтегли ръководство на потребителя 


Kонтролери на мощност PCN308 | PCN309 | PCN310

PCN308
 • микропроцесорен регулатор на мощност за нагряване на заготовки за PET изделия
 • 8, 9 или 10 програмируеми зони за регулиране от 0.0 до 99.9 %
 • адаптивен алгоритъм за стабилизация на мощността
 • номинална мощност до 8 kW на зона за IR лампи
 • захранване на лампите 220V "звезда" или 380V "триъгълник"
 • интерфейс за връзка с PRC204, HMI или PC по RS232C/RS485 (Modbus RTU)
 • енергонезависима програмна памет за контролните стойности на зоните


Контролер на мощност PCN101

PCN101SP
 • поддържане на температурни режими без сензори (термодвойки или терморезистори)
 • адаптивен алгоритъм за стабилизация на мощността
 • галванично разделен изход за управление на тиристори
 • енергонезависима памет за параметрите
 • размери: 48x96 mm
 • захранване 220 VAC, 48-62 Hz
 • ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ: недостъпни дюзи на шприцавтомати и др.

изтегли ръководство на потребителя 


Контролери на мощност PCN101ZP и PCN102ZP

PCN102ZP
 • поддържане на параметрите на заварката за точкови заваръчни апарати
 • един или два независими канала с управляващ вxод и изход реле за притискане
 • галванично разделен изход за управление на тиристори
 • енергонезависима памет за параметрите
 • размери: 48x96 mm
 • захранване 220 VAC, 48-62 Hz
 • ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ: точкови заваръчни апарати с монофазно или двуфазно захранване и др.

изтегли ръководство на потребителя 


Контролери на мощност PCN110ZP

PCN110ZP
 • поддържане на параметрите на заварката за автоматични точкови заваръчни апарати
 • управляващ вxод и изход реле за притискане
 • интерфейс за връзка с HMI и PC - Modbus RTU, RS485
 • галванично разделен изход за управление на тиристори
 • енергонезависима памет за параметрите
 • размери: 105x86x60 mm върху DIN-шина
 • захранване 220 VAC, 48-62 Hz
 • ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ: автоматични точкови заваръчни апарати с монофазно или двуфазно захранване и др.

изтегли ръководство на потребителя 


Тиристорни регулатори DC3FA-xxN за постояннотокови нереверсивни електродвигатели

DC3FA-25N
 • аналогово управление на котвеното и възбудителното напрежение
 • микропроцесорно следене и управление на защитите
 • възможност за работа с тахогенератор или с обратна връзка по напрежение на котвата
 • независимост от фазова синхронизация на мрежата
 • независимост от полярност на тахогенератора
 • LED визуализация на параметрите

 

изтегли ръководство на потребителя 

Номинален котвен ток

20 A

50 A

100 A

160 A

200 A

250 A

300 A

400 A

500 A

600 A

800 A

Макс. възбудителен ток

6 A

10 A

10 A

16 A

16 A

16 A

16 A

25 A

25 A

25 A

25 A

Габаритни размери, mm L

260

320

380

440

480

500

540

600

650

800

1600

W

180

220

220

280

320

350

350

400

450

500

600

H

150

170

170

200

260

280

280

320

380

420

600

Котвено напрежение

 0-400 V

Захранване

3x380 V

Защити

 FL PF TG OC OS OH OT

Показания на LED дисплей

 Ua Ia If Utg Tover


Тиристорни комутационни модули (ТКМ)

TKM80FCR3F
 • монофазни или трифазни в схема звезда или триъгълник
 • аналогов вход за тахогенератори
 • управление:
  • по фазов ъгъл
  • с изваждане на полупериоди
  • дискретна комутация със синхронизация
 • галванично разделен аналогов вход 0-10 VDC или дискретен вход 10-30 VDC
 • номинален ток от 10 до 500 A
 • захранващо напрежение 380/220 V

изтегли ръководство на потребителя 


Ограничител за работа на празен ход CL50L

CL50L
 • токов вход от 0 до 100 mA
 • програмно избираем ток на празен ход до 50 A
 • начално мъртво време до 999 s.
 • интервал за сработване при празен ход до 999 s.
 • размери: 96x48 mm
 • захранване 220 VAC, 48-62 Hz

изтегли ръководство на потребителя 


Процес-контролери за мощни шредери на пластмасови и гумени отпадъци PSC504 | PSC404

PSC504
 • следене и визуализиране на токов и/или напреженов вход
 • цифров вход за превключване различни режими със светлинна индикация на лицевия панел
 • два независими изхода за управление
 • вградени таймери за реализиране на гъвкав програмен цикъл
 • енергонезависима памет за параметрите (EEPROM)
 • размери:  48x96 mm (PSC504) | 96x48mm (PSC404)
 • захранване 220 VAC, 48-62 Hz

                                    PSC404

  ръководство на потребителя 


Програмируеми панелни измерители SC04A | SC104A

SC04A
 • четириразряден LED дисплей с фиксирана точка
 • аналогов вход за тахогенератори
 • доуточняващ алгоритъм на показанията
 • размери: 48x48 mm (SC04A) | 96x48mm (SC104A)
 • захранване 220 VAC, 48-62 Hz
 • изтегли ръководство на потребителя 

                        SC104A


Програмируеми процес контролери PC104

PC104
 • четириразряден LED дисплей с фиксирана точка
 • On/Off и алармен изход
 • аналогов вход за тахогенератори, тензодатчици или магнито-резистивен мост
 • доуточняващ алгоритъм на показанията
 • размери: 96x48 mm
 • захранване 220 VAC, 48-62 Hz
 • изтегли ръководство на потребителя 


Програмируеми таймери TMR03 | TMR04

TMR03
 • три-/ четириразряден LED дисплей с плаваща точка
 • интервали на работа от 0.1 sec до 9999 min
 • стандартен таймерен, Standby или Cycle режими
 • оптоизолиран вход 24VDC/10mA
 • релеен изход безпотенциален
 • размери 48x48mm
 • захранване 220 VAC, 48-62 Hz

изтегли ръководство на потребителя 

                        TMR04


Цифрови програмируеми броячи CN6P | CN6S

CN6P
 • шестразряден LED с обхват до 999999
 • броящи опторазделени входове
 • нулиращи опторазделени входове
 • два мултифункционални изхода
 • програмируем тип на брояча:
  • с натрупване и/или с изваждане
  • преобразуване към линейна или периферна дължина
  • преобразуване към честота /оборотомер/
  • генераторен режим
 • размери: 96x48x100 mm
 • захранване 220 VAC, 48-62 Hz
                              CN6S

изтегли ръководство на потребителя 


Прецизни тpифaзни контролери-електромери ECL4P

ECL4P
 • прецизнo измepвaне в четирите квaдpaнтa
 • измepвaне на aктивнa, peaктивнa и пълнa eнepгия
 • paбoтa c тoкoви тpaнcфopмaтopи oт 5:5 дo 5:20000 A
 • интерфейс за връзка с HMI или PC по RS485 (Modbus RTU)
 • енергонезависима програмна памет за контролните пapaмeтpи
 • размери: 105x86x60 mm върху DIN-шина
 • захранване 3x220 VAC, 48-62 Hz

изтегли ръководство на потребителя 


Цифрови програмируеми потенциометри CALI03P и задаващи управляващи модули CS01

CALI03P
 • токов 0-20mA или 0-10VDC изход с точност 0.1 %
 • режими на водещ и водим потенциометър
 • опция за фиксирана начална стойност след рестарт
 • възможност за външни бутони (CS01)
 • размери: 48x48 mm лицев панел (CALI03P) | 86x70 mm върху DIN-шина (CS01)
 • захранване 220 VAC, 48-62 Hz

изтегли ръководство на потребителя 


Оптоизолиран конвертор USB-RS485

VCU485-D
 • съвместимост с USB2.0 на всички операционни системи
 • оптоизолирани сигнали A и B на RS485
 • опция за USB A конектор или клема за USB интерфейс
 • размери: 86x34x57 mm върху DIN-шина
 • захранване от USB host

изтегли ръководство на потребителя и драйвери

ел. поща

контакти

начало